Vad är andra sidan?

Andra sidan kallar vi oftast den världen som ligger "utanför" vår vanliga begreppsvärld. Vår fysiska verklighet. På "andra sidan" hittar vi olika dimensioner.


"Allting är energi. Allting finns - på olika vibrationer och frekvenser."

Dessa dimensioner finns på (enligt min uppfattning och erfarenhet...) olika frekvenser. Ju högre upp i dimensionerna, ju renare energi. Det känns viktigt att förmedla att jag enbart använder mig av den renaste och högsta energin när jag arbetar.

I alla de olika dimensionerna kan vi hitta olika andar eller väsen. Människor som har dött och inte "hittat vägen" hittar vi i en dimension.

Jordandar-Gnomer finns i en annan dimension. Olika sorters änglar, hjälpare, eller väktare finns också på "andra sidan". Listan kan göras lång men min avsikt är inte att i detta lilla stycke fördjupa oss i detta, för det skulle bli alldeles för mycket text, utan helt enkelt försöka att ge en liten förklaring till begreppet "andra sidan".Välkommen!
Om mig
Vad är andra sidan?
Healing
Vad kan jag hjälpa dig med?
Aktiviteter
Priser
Gästbok
Kontakt